Wpływ pasty pigmentowej na trwałość koloru farb i tynków

Analiza past pigmentowych w kontekście tworzenia nowego wzornika kolorów

            Do badań wykorzystano pasty pigmentowe firmyPROTEC Systempasten Gmbh. Pasty pigmentowe mają postać gęstej lepkiej cieczy zawierającej roztarte pigmenty z dodatkiem środków pomocniczych, których zadaniem jest stabilizowanie pasty oraz ułatwienie wprowadzenia pigmentów do produkowanej farby. Pasty pigmentowe przeznaczone są do wytwarzania wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych produktów chemii budowlanej o zastosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, a w szczególności do produkcji farb emulsyjnych, silikonowych, silikatowych, tynków, emalii oraz lakierów, lazur i klejów. Pasty mogą być również używane w przemyśle papierniczym, celulozowym i innych.

 

 

Na początku sprawdzono odporność past pigmentowych na działanie warunków atmosferycznych (promieniowanie UV, woda, temperatura). W tym celu wykorzystano komorę starzeniową firmy Biuged BGD 856 UV Light Accelerated Weathering Tester. Jeden 14-dniowy cykl w komorze klimatycznej odpowiada okresowi 2,5 roku na elewacji budynku.

Do badań przygotowano 64 próbki. Każdą z szesnastu past pigmentowych wymieszano z farbą silikonową oraz tynkiem silikonowym firmy Dublet, w stężeniu około 3 % wagowych (97 g farby lub tynku + 3 g pigmentu). Tak przygotowane próbki naniesiono na standardowe podłoża testowe. 32 próbki zostały umieszczone w komorze klimatycznej na okres 28 dni, co odpowiada okresowi 5 lat na elewacji budynku. Pozostałe 32 próbki umieszczono w ciemnym, suchym miejscu. Po zakończeniu cyklu starzeniowego porównano próbki znajdujące się w komorze klimatycznej z próbkami nie poddawanymi starzeniu.

 

 

Przeprowadzenie testów starzeniowych pozwoliło wytypować najmniej odporne pigmenty na warunki atmosferyczne. Pasty pigmentowe o numerach : 166 (oxide black), 123 (green), 262 (oxide blue), 119 (red violet), 121 (blue) okazały się najbardziej wrażliwe. Pozostałe barwniki nie wykazały tendencji do płowienia. Wyniki tych badań zostały wykorzystane podczas konstruowania wzornika kolorów oraz tworzenia systemu barwienia. Użycie mało stabilnych past pigmentowych podczas tworzenia receptur kolorów zostało ograniczone do minimum.

W kolejnym kroku stworzono system barwienia dla dwóch produktów firmy Dublet, farby silikonowej oraz tynku silikonowego. W tym celu przygotowano próbki:

– dla farby silikonowej:

    • dla bazy 1 (B1[1]) :

 

 

[1]Baza pierwsza, baza biała – baza z dodatkiem bieli tytanowej (TiO2)

Próbki wykonano dla 16 past pigmentowych zgodnie z powyższą tabelą, łącznie 112 próbek.

 

  • dla bazy 3 (B3

[2]Baza trzecia, baza transparentna – baza bez dodatku bieli tytanowej (TiO2)

Próbki wykonano dla 16 past pigmentowych zgodnie z powyższymi tabelami, łącznie 160 próbek.

 

– Analogicznie wykonano próbki dla tynku silikonowego.

Łącznie dla farby i tynku wykonano 544 próbki, które następnie nałożono na karty Leneta i zmierzono za pomocą spektrofotometru Innova Nordic Ci4200. Pomiary opracowano wykorzystując oprogramowanie Largo Synergy M3. Stworzono i ustawiono krzywą kalibracyjną.

Spektrofotometr wraz z oprogramowaniem oraz plikami kalibracyjnymi umożliwia bardzo dokładne odwzorowanie większości kolorów występujących na rynku. Dane kalibracyjne wykorzystano także do stworzenia receptur dla 240 kolorów w farbie silikonowej oraz tynku silikonowym.

Podsumowując, tworzenie systemu barwienia to czasochłonny oraz skomplikowany proces. Oprogramowanie Largo Synergy M3 posiada dużą ilość rozmaitych funkcji, takich jak: mierzenie różnic pomiędzy kolorami, szeregowe liczenie dużej ilości receptur, obliczanie receptury na podstawie zmierzonego koloru, korekta tekstury powierzchni. Funkcje te okazały się bardzo przydatne podczas prac nad systemem kolorowania oraz tworzeniem receptur kolorów.

[1]Baza pierwsza, baza biała – baza z dodatkiem bieli tytanowej (TiO2)
[2]Baza trzecia, baza transparentna – baza bez dodatku bieli tytanowej (TiO2)

 

Kierownik zespołu badawczego: Tomasz Smoleń

Skład zespołu badawczego: Małgorzata Stempin, Iwona Morawska, Bożena Kubiak, Piotr Krzysik, Marek Bociąga, Wojciech Sterniuk

 

DUBLET SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA

BLIZANOWICE, UL. PRZEMYSŁOWA 1   50-458 WROCŁAW

www.dublet.com.pl    info@dublem.com.pl     Tel. 071 391 96 607

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*