W kontekście materiałów budowlanych podatek VAT odgrywa szczególnie istotną rolę. Ma wpływ nie tylko na przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną, lecz także na konsumentów, inwestorów i całe społeczeństwo. W niniejszym artykule przyjrzymy się więc bliżej kwestiom związanym z VAT na materiały budowlane, eksplorując kluczowe aspekty tego podatku oraz zdradzając, co warto o nim wiedzieć przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych. Sprawdź!

Jaki VAT na materiały budowlane obowiązuje w Polsce?

W Polsce stawki podatku VAT na materiały budowlane mogą się różnić w zależności od rodzaju materiałów oraz przeznaczenia budynku. Ogólnie rzecz biorąc, większość materiałów budowlanych podlega jednak 23% stawce VAT. Mowa tutaj m.in. o produktach, takich jak:
  • cegły, cement, beton,
  • farby i lakiery,
  • okna i drzwi,
  • podłogi drewniane,
  • armatura stalowa,
  • materiały izolacyjne.

W przypadku materiałów budowlanych najczęściej stosuje się stawkę podstawową VAT w wysokości 23%. Jednakże, dla niektórych prac remontowo-budowlanych czy modernizacyjnych, mogą być zastosowane preferencyjne stawki, takie jak 8%. Ważne jest zaznaczyć, że dokładne zasady mogą się różnić w zależności od konkretnego rodzaju materiału i jego zastosowania.

Zaleca się więc, aby przed rozpoczęciem prac zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi lub zasięgnąć porady u specjalisty prowadzącego biuro rachunkowe. Wieliczka, Kraków, Warszawa – niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, z pewnością uda Ci się znaleźć zaufaną firmę, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące konkretnych materiałów budowlanych i zastosowanych stawek VAT.

Czy VAT na materiały budowlane da się obniżyć?

Wiesz już, jaki VAT na materiały budowlane obowiązuje w naszym kraju. Musisz jednak pamiętać, że na niektóre czynności remontowo-budowlane obowiązuje niższa stawka podatku, wynosząca jedynie 8%. 

Mowa tutaj o m.in. o budowie, remoncie, modernizacji lub przebudowie obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym i określonych przez Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych jako budynki bądź lokale mieszkalne stałego zamieszkania. Są to budynki jednorodzinne o powierzchni do 300 m2 oraz mieszkania do 150 m2. 

Zatem możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% zależy od spełnienia dwóch warunków:

  • po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi obejmować dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę lub prace konserwacyjne dotyczące obiektów budowlanych bądź ich części;
  • po drugie – obiekty budowlane lub ich części, na które skierowane są wymienione czynności, muszą być objęte społecznym programem mieszkaniowym, aby skorzystać z preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 8%.

Czy osoba fizyczna może otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Aby uzyskać niższy VAT na materiały budowlane, osoba fizyczna musi spełnić warunki, o których była mowa we wcześniejszym akapicie. W tym celu należy ubiegać się o zwrot. Jak to zrobić? 

Osoba składająca wniosek może to zrobić jednorazowo w określonym terminie, który nie może być przekroczony i musi obejmować okres do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto korzystanie z mieszkania lub domu jednorodzinnego. Dodatkowo konieczne jest dołączenie do wniosku udokumentowanych faktur za zakup poszczególnych materiałów budowlanych. 

Warto zauważyć, że zwrot podatku obejmuje tylko wydatki poniesione po dniu wydania pozwolenia na budowę. Dlatego ważne jest powstrzymanie się od zakupów budowlanych przed tym terminem, aby uniknąć błędów w rozliczeniu podatku i móc skorzystać z ulgi podatkowej.

Co ciekawe, aby obniżyć podatek z 23% do 8%, osoba fizyczna może zlecić zakup materiałów budowlanych swojemu wykonawcy. Musi być to osoba prowadząca firmę remontowo-budowlaną i będąca podatnikiem VAT. Wtedy będzie mogła odliczyć ulgę od własnego podatku. 

Wykonawca ma możliwość dokonywania zakupów za własne finanse, które później zostaną uregulowane wraz z opłatą za wykonaną pracę. Alternatywnie może działać w imieniu inwestora, korzystając z otrzymanych środków przeznaczonych na te zakupy i później odpowiednio je rozliczyć.

Pamiętaj, że prawidłowe stosowanie stawek VAT jest ważne zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, aby uniknąć ewentualnych problemów podatkowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości udaj się do księgowego czy doradcy podatkowego, aby mieć pewność, że działasz zgodnie z obowiązującym prawem.

Napisz komentarz